Sara Smedman, 27 år, Stockholm. Jobbar som webbdesigner på SVT.

Twitter, Instagram, Soundcloud, YouTube, Last.fm